WARSZTATY DLA PROJEKTANTÓW

Aby móc bezpłatnie zwiedzić wystawę uczestnicy warsztatów
proszeni są o zarejestrowanie się jako 
 GOŚĆ BRANŻOWY.

 

 
 
 


 


Czwartek, 31 sierpnia
10.00-13.00, Sala A 
Projektowanie instalacji do nawodnień ogrodów przy użyciu programu Vectorworks 2017 
Prelegent: dr inż Jacek Markowski 
specjalista d/s melioracji, hydroinformatyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Czwartek, 31 sierpnia
14.00-17.00, Sala B
Vectorworks Landmark Ogród i Krajobraz najbardziej wszechstronny CAD dla architekta krajobrazu 
Prelegent: arch. Agnieszka DębickaPiątek, 1 września

tłumaczenie konsekutywne
10.00-17.00, Sala A

„Jak stworzyć ogród w stylu doskonale angielskim”

„Warsztaty zaczniemy od krótkiego omówienia historii angielskich ogrodów z uwzględnieniem ich formalnych i nieformalnych układów. Teorię będzie można przekładać na rysunek – pracując nad własny projektem przyniesionym na warsztaty, bądź nad przykładem domu z ogrodem przygotowanym przeze mnie. Pierwszym etapem będzie sporządzenie planu i wstępny wybór materiałów oraz koncepcja połączenia wnętrza domu z ogrodem i najbliższym otoczeniem. Będziemy przechodzić od ogółu do szczegółu, jak np. rodzaj i deseń nawierzchni. Uczestnicy poznają sposoby tworzenia nowoczesnego angielskiego ogrodu w mieście w oparciu o tradycyjne wiejskie wzorce. Po południu skoncentrujemy się na pryncypiach w doborze roślin, przechodząc dalej do poszczególnych grup roślin, tak żeby stworzyć ogród w stylu angielskim atrakcyjny przez cały sezon. Jeśli nie uda się dokończyć detalicznego doboru obsadzeń podczas warsztatów – będzie praca domowa.”                                       Ann-Marie Powell

Ze względu na charakter spotkania planujemy ograniczoną do 25 grupę uczestników. Materiały rysunkowe – bloki i kalki techniczne formatu A3, kredki i ołówki zostaną uczestnikom zapewnione.WARSZTATY oprogramowanie Gardenphilia DESIGN


 Czwartek, 31 sierpnia
14.00-17.00, Sala A
Warsztaty  projektowe z programem Gardenphilia DESIGNER


Sobota, 2 września
14.00-17.00 , Sala A
Warsztaty  projektowe z programem Gardenphilia DESIGNER

Miejsce
EXPO Warszawa,  ul. Prądzyńskiego 12/14

 Organizatorzy:      
 zszp 2014 r apz vectrorworks
gardenphilia partner
     
Patronat medialny     
 

 

DO GÓRY